Porträtt gjort med kol, röd krita och olja.
Porträtt gjort med kol, röd krita och olja.

005